Thủ tục hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự

Người Việt Nam ở Mê-hi-cô có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện để làm thủ tục hợp pháp hóa, công chứng bản dịch, bản sao giấy tờ, tài liệu (giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp Đại học, trung học, học bạ, giấy chứng nhận quốc tịch Mê-hi-cô, Thẻ xanh, hộ chiếu, giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân…), hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa, chứng thực giấy tờ gồm:

  1. Phiếu đề nghị hợp pháp hóa, chứng nhận giấy tờ (mẫu download pdf)

2. Bản photocopy giấy tờ tùy thân của người đề nghị

3. Các giấy tờ tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Mê-hi-cô cấp yêu cầu hợp pháp hóa để sử dụng ở Việt Nam phải có xác nhận của công chứng viên (Notary public), hộ tịch viên, registrar hoặc lục sự tòa (County clerk) và xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State level- Department of state) hoặc văn phòng công chứng (office of Authentification) thuộc Bộ Ngoại giao Tiểu bang.

4. Để được chứng thực bản dịch, bản sao các loại giấy tờ do phía Việt Nam cấp, Quý vị cần phải xuất trình (hoặc gửi) bản chính và photocopy các loại giấy tờ cần được chứng thực tới Đại sứ quán.

5. Các giấy tờ tài liệu yêu cầu chứng thực, sao đúng từ bản chính hoặc dịch từ bản chính tiếng việt sang tiếng Anh hoặc Tây Ban Nha và ngược lại cần phải xuất trình (hoặc gửi) bản chính kèm bản photocopy các giấy tờ tài liệu đó tới Đại sứ quán.
Đại sứ quán chỉ nhận dịch các lại giấy tờ như: giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng nhận kết hôn, giấy chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ thông thường khác. Đại sứ quán không nhận dịch các tài liệu kỹ thuật chuyên môn.
Các giấy tờ tài liệu đề nghị hợp pháp hóa, chứng thực cần phải nộp thêm một bản photocopy để Đại sứ quán lưu hồ sơ.

6. Lệ phí trả bằng Money Order hoặc Deposit vào tài khoản ngân hàng của Embassy of Vietnam tại Mexico.

7. Nếu có yêu cầu gửi trả kết quả qua đường bưu điện, Quy vị phải gửi kèm theo hồ sơ một bì thư gửi trả đã gửi tiền cước phí bưu điện và ghi rõ địa chỉ của người nhận. Tùy theo yêu cầu dịch vụ chuyển phát nhanh hay chậm, Quy vị có thể chọn một trong ba dịch vụ có tracking number sau: Certified Mail, Express Mail, Priority Mail, with Delivery confirmation (USPS).

Thời gian giải quyết: - yêu cầu làm thường: 5 ngày làm việc
                                    - yêu cầu làm nhanh: 1-3 ngày làm việc

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:    
-  Giờ tiếp khách tại Đại sứ quán:    9:00 đến 14:00 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
-   Hỏi thêm về thủ tục:     Điện thoại số555401632, Ext 22 từ 10.00am đến 12.00pm  các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Tra cứu kết quả :     Điện thoại số 555401632 ext 22 từ 2.30pm đến 4.00 pm các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu
-  Fax:       555401612
-  Website: www.vietnamembassy-mexico.org/vi

-  Địa chỉ:   Sierra Ventana 255, Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo, 11000 Mexico D.F

Liên hệ

Đại Sứ Quán:
protocolo@vietnamembassy-eum.gov.vn
politico@vietnamembassy-eum.gov.vn
comercial@vietnamembassy-eum.gov.vn
55 55 40 16 32

Lãnh Sự:
consul@vietnamembassy-eum.gov.vn
55 55 40 16 32 ext 1
55 55 40 75 87 (Khẩn cấp)

Giờ làm việc

Đại sứ quán: Thứ Hai - Thứ Sáu
9:00 - 14:00 và 16:00 - 18:00
Lãnh sự: Thứ Hai - Thứ Sáu
9:00 - 14:00

 

Địa chỉ

Sierra Ventana 255
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000
Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico