Đăng ký công dân

Thành phần hồ sơ 
1. 01 Phiếu đăng ký công dân được khai đầy đủ theo mẫu số 01/NG-ĐKCD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNG.  
2. 01 bản chụp hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam.  
3. 01 bản chụp giấy tờ tùy thân và 01 bản chụp giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi) đối với trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.  
4. 01 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ người nhận trong trường hợp muốn nhận kết quả qua đường bưu điện.  
Số bộ hồ sơ:
01
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản qui định 
1. Phiếu đăng ký công dân (Mẫu số 01/NG-ĐKCD) Thông tư hướng dẫn thủ tục đ...

 

Liên hệ

Đại Sứ Quán:
protocolo@vietnamembassy-eum.gov.vn
politico@vietnamembassy-eum.gov.vn
comercial@vietnamembassy-eum.gov.vn
55 55 40 16 32

Lãnh Sự:
consul@vietnamembassy-eum.gov.vn
55 55 40 16 32 ext 1
55 55 40 75 87 (Khẩn cấp)

Giờ làm việc

Đại sứ quán: Thứ Hai - Thứ Sáu
9:00 - 14:00 và 16:00 - 18:00
Lãnh sự: Thứ Hai - Thứ Sáu
9:00 - 14:00

 

Địa chỉ

Sierra Ventana 255
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000
Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico