Liên hệ

Địa chỉ: Sierra Ventana 255
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000
Miguel Hidalgo, Thành phố Mê-hi-cô, Mê-hi-cô
Giờ làm việc:    Đại sứ quán: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 - 14:00 và 15:00 - 17:30
Lãnh sự: Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 - 14:00
Điện thoại: Đại sứ quán: 55 55 40 16 32
Lãnh sự: 55 55 40 16 32 ext 1 hoặc 55 55 40 75 87 (Khẩn cấp)
Thư điện tử: Đại sứ quán: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lãnh sự: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

Đại Sứ Quán:
protocolo@vietnamembassy-eum.gov.vn
politico@vietnamembassy-eum.gov.vn
comercial@vietnamembassy-eum.gov.vn
55 55 40 16 32

Lãnh Sự:
consul@vietnamembassy-eum.gov.vn
55 55 40 16 32 ext 1
55 55 40 75 87 (Khẩn cấp)

Giờ làm việc

Đại sứ quán: Thứ Hai - Thứ Sáu
9:00 - 14:00 và 16:00 - 18:00
Lãnh sự: Thứ Hai - Thứ Sáu
9:00 - 14:00

 

Địa chỉ

Sierra Ventana 255
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000
Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico